O noua definitie data telemuncii si alte modificari propuse Legii 81/2018


Un nou proiect lansat de Ministerul Muncii in 14.10.2020 vizeaza anumite modificari in directia telemuncii.

Conform prevederilor in vigoare, telemunca este o forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Propunerea de act normativ din 14.10.2020 aduce o noua definitie care elimina practic din formulare acel element care facea referire la faptul ca cel putin o zi pe luna munca sa fie desfasurata in alt loc de munca.

Se mai modifica si prevederile referitoare la posibilitatile prin care angajatorul poate verifica salariatul aflat in telemunca. In prezent, angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii

Prin noul proiect se introduce prevederea ca verificarea se va face prin utilizarea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor.

O alta modificare vizeaza eliminarea unui element obligatoriu in prezent pentru contractul de telemunca si anume locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți.

In ce priveste obligatiile angajatorului, acesta va trebui sa:

  • asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin printr-un acord scris să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare.
  • să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.

In ce privestii angajatii, acestia vor avea obligatia sa respecte secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.