Cum sa alegi un fond de pensii mai sigur


Alegerea celui mai profitabil fond de pensii private facultative s-ar putea sa fie o problema dificila pentru majoritatea romanilor obisnuiti pana acum sa vireze cotizatia catre stat, dupa venit, si sa incaseze apoi pensia, dupa posibilitatile bugetului. Spre deosebire de sistemul de stat, in cel privat contribuabilii vor avea drept de proprietate asupra banilor depusi. La aceeasi cotizatie, cuantumul pensiei va varia insa de la un fond la altul, in functie de contractul incheiat si de performantele administratorului. Prezentam astazi normele Comisiei Nationale de Supraveghere a Pensiilor Private in privinta datelor minimale pe care administratorii fondurilor de pensii vor trebui sa le aduca la cunostinta contribuabililor. In primul rand, romanii vor trebui sa se familiarizeze cu noii termeni introdusi de Legea privind pensiile facultative. Astfel, contractul incheiat intre o persoana fizica si administratorul unui fond privat de pensii facultative se numeste "act individual de aderare". Persoana care a incheiat contractul, deci care va plati sau in numele careia se vor plati contributii la fondul de pensii, se numeste "participant". Prin semnarea actului individual de aderare se intelege ca persoana accepta "schema de pensii" a fondului. "Schema de pensii facultative" reprezinta sistemul de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul colecteaza si investeste activele fondului de pensii facultative. La incheierea "actului individual de aderare", administratorul trebuie sa-i prezinte viitorului participant "prospectul schemei de pensii facultative". Acesta este definit in lege ca fiind "documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii". Dupa ce te-ai obisnuit cu noul limbaj, urmeaza lectura regulilor privind prospectul si schema de pensii vreo 20 de pagini. Continutul schemei de pensii facultative se aproba de catre Comisia Nationala de Supraveghere a Pensiilor Private si contine obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: denumirea si sediul administratorului; cine poate cotiza la un fond de pensii; cuantumul contributiei la fond si modalitatea de plata; modul de impartire intre participanti a rezultatelor din investitii; principiile investitionale ale schemei de pensii, riscurile financiare, tehnice si de alta natura implicate, precum si distributia riscurilor; dreptul exclusiv de proprietate al participantilor asupra sumei existente in conturile individuale; conditiile inceperii si platii pensiilor; conditiile de acordare a pensiei facultative in caz de invaliditate; nivelurile maximale ale comisioanelor percepute de administratorul fondului, defalcate pe categorii; periodicitatea si procedura de informare a participantilor asupra performantelor fondului; conditiile si procedurile de incetare a participarii si de transfer la un alt fond de pensii private.
Pe baza schemei de pensii facultative, administratorul fondului elaboreaza prospectul schemei care trebuie aprobat de comisie si prezentat viitorilor contribuabili inainte de semnarea contractului. Prospectul contine in principal aceleasi informatii ca si schema de pensii, dar intr-un limbaj mai accesibil. Pentru a se asigura ca nu va exista vreun administrator care sa "uite" sa informeze participantii asupra drepturilor minimale pe care le au si a riscurilor pe care si le asuma, normele comisiei impun ca in prospect sa fie inserate fraze clare, intr-o formula standard care nu poate fi "imbunatatita". De pilda, prospectul trebuie sa cuprinda fraze precum: "Performantele anterioare ale fondului de pensii facultative nu reprezinta o garantie a realizarilor individuale"; "Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele administratorului"; "Participarea la acest fond comporta atat avantajele care ii sunt specifice, cat si riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru participant, veniturile atrase din investitie fiind, de regula, proportionale cu riscul"; "Autorizarea de catre comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului" etc. De asemenea, in primele randuri ale prospectului trebuie trecute numarul si data tuturor autorizatiilor emise pentru functionarea fondului, gradul de risc al fondului "ridicat, mediu sau scazut" si datele de contact ale Comisiei Nationale de Supraveghere a Pensiilor Private, in caz de reclamatii.
Pentru primul prospect al schemei de pensii a unui fond este necesara doar aprobarea comisiei. Apoi, daca administratorul fondului va dori modificarea prospectului va trebui sa aiba acordul majoritatii participantilor la fond.
Sursa: Gandul