Primii beneficiari ai pensiilor private - peste opt ani


Autoritatile pregatesc un sistem de pensii private, proiectul de lege privind pensiile facultative urmand a intra in dezbaterea executivului. Romanii care vor sa aiba pensii mai mari vor putea cotiza la o societate de asigurari intr-un fond de pensii privat. Lansarea acestui sistem este as-teptata de mult, pentru ca sistemul public de pensii (cunoscut ca ""pilon unu"") este in criza, iar sistemul de pensii administrate privat, ,pilon doi"" (cu participare obligatorie) este neaplicabil. Poate participa la un fond de pensii facultative angajatul, functionarul public sau persoana care obtine venituri din activitati independente, devenind proprietarul activului personal din contul sau. Contributia acestora poate fi de pana la 15% din venitul lunar impozabil realizat , suma fiind deductibila din salar iu in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal. Contributiile si transferul de lichiditati banesti la un fond de pensii facultative se convertesc in unitati de fond in maximum doua zile lucratoare de la data incasarii, iar valoarea initiala a unei unitati de fond va fi de 10 RON. Activul personal va putea fi folosit doar pentru obtinerea unei pensii facultative. Dreptul se va deschide daca sunt indeplinite trei conditii: participantul a implinit 60 ani, au fost platite minimum 90 de contributii lunare si activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(Adevarul)