Ordonanta de urgenta nr. 47/2005 cu privire la reguli de aplicare la denominare


Art. 1. - Incepand cu data de 1 iulie 2005, ca urmare a denominarii monedei nationale, veniturile din salarii, precum si cele asimilate salariilor, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare, indemnizatiile si alte drepturi prevazute de legi speciale, indemnizatiile de somaj, ajutoarele si prestatiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor mentionate mai sus, acordate potrivit legii, se stabilesc in moneda noua, leu nou, denumita in continuare leu.

Art. 2. - Operatiunea de conversie in moneda noua a drepturilor prevazute la art.1, existente la data de 30 iunie 2005, se va face prin impartirea sumelor in moneda veche la 10.000 lei.

Art. 3. - (1) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, precum si drepturile si obligatiile care se calculeaza, potrivit legii, prin raportare la aceste sume se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv.

(2) In cazul retinerilor de orice tip din veniturile prevazute la art. 1, se aplica prevederile alin. (1).

(3) Rezultatul operatiunii de conversie in moneda noua a sumelor reprezentand retineri din drepturile prevazute la art. 1, existente la data de 30 iunie 2005, cu valori mai mici de un leu, se intregesc la un leu.

Art. 4. - Prin exceptie de la prevederile art. 3, salariile de baza, soldele de grad si de functie, salariul pentru functia indeplinita si salariul pentru gradul profesional al politistilor, indemnizatiile lunare acordate pentru remunerarea functiilor de demnitate publica, magistratilor si altor categorii de personal prevazute de lege, pensiile, indiferent de sursa de finantare, si indemnizatiile de somaj vor fi intregite la un leu in favoarea persoanei care beneficiaza de dreptul respectiv.

Art. 6. - Prevederile art. 3 si 4 se aplica si asupra drepturilor prevazute la art. 1, care se stabilesc dupa data de 30 iunie 2005.

Art. 7. - (1) Elementele de calcul utilizate la determinarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv valoarea de referinta sectoriala si alte elemente de calcul de aceasta natura, prevazute de lege, care, prin aplicarea prevederilor art. 2, rezulta cu patru zecimale, nu se rotunjesc.
(2) La determinarea valorii salariului mediu brut prevazut la art. 5 alin. (3) si a venitului lunar asigurat prevazut la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma aplicarii prevederilor art. 2, se procedeaza la rotunjirea prevazuta de dispozitiile art. 3 alin. (1).

Art. 8. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru drepturile si obligatiile care se achita incepand cu luna iulie 2005.