Modificare Cod Fiscal prin legea 296/2020


Prin legea 296/2020 s-a modificat codul fiscal, dupa cum urmeaza.

Rezidență pt. persoane juridice nerezidente cu locul conducerii în rom. S-a definit mai clar locul conducerii efective, respectiv daca deciziile economico-strategice ale societăți străine se iau în românia sau cel puțin 50% din directori executivi sunt rezidenți în romania. Astfel s-a stabilit că rezident se consideră si persoana juridica străina care are locul conduceri în Romania. Rezidenta in romania a persoanei juridice străine se stabilește de organul fiscal central din românia în baza chestionar prevăzut la art. 230 alin (8). Modificate art. 8 punct 18 si 37 precum si art. 81.

Persoanele juridice străine rezidente în românia potrivit locului de exercitare a conducerii au obligația de a plăti impozit pe profit conform art. 13 alin (1) litera c).

 

II. Calcul scutire impozit profit. S-a modificat limita scutiri impozitului pe profit. Anterior era scutirea era limitată la impozitul datorat pentru perioada respectivă (trimestru), după modificare scutirea este limitată la nivelul impozitului calculat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor. Modifica art. 22 alin (2) din cod fiscal,

 

III. Cheltuieli nedeductibile tranzacții cu offshore  cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I şi/sau anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale sunt nedeductibile. Modificat art 25 aliniat (4) litera f1)

 

IV Deducere provizioane ajustarea pentru deprecierea creanțelor nu se mai limitează la nivelul de 30%. S-a modificat art. 26 aliniat (1) literea c).

Consolidarea fiscala în domeniul impozitului pe profit (grup fiscal). Grupul fiscal se constituie din cel puțin 2 entități plătitoare de impozit pe profit. Acestea trebuie să dețină una la alta direct sau indirect cel puțin 75% din titlurile de participare. Una dintre persoanele juridice va fi responsabiă pentru declararea rezultatului fiscal. Perioada de aplicare a sistemuui de consolidare este de 5 ani fiscali. Sistemul este opțiional. Opțiunea se comunică organului fiscal în baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei responsabile semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului, înainte cu cel puțin 60 zile de începerea perioadei de aplicare a consolidări fiscale. Sistemul de consolidarre fiscală se aplică cu anul fiscal următor depuneri cererii.

Calcularea rezultatului fiscal se face de fiecare membru al grupului fiscal în mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal îl stabilește persoana responsabilă prin însumarea algebrică a rezultatelor fiscale determinate individual de fiecare membru.

 

Fiecare membru al grupului are obligația să întocmească dosarul prețului de transfer care va cuprinde atât tranzacțiile desfășurate cu membri grupului cât și cu entitățile afiliate.

 

Declararea impozitului pe profit o face persoana juridică responsabilă în baza declaraților comunicate de fiecare membru până pe 25 a luni următoare încheieri trim I-iii si pentru trim IV până la data depuneri declarației de impozit pe profit.

Cadrul legal art. 421 – 4211 din cod fiscal.

 

VI Persoane fizice cu centrul intereselor vitale în Romania. Veniturile din orice sursă sunt supuse impozitului pe venit din prima zi în care persoana fizică a declarat că centrul intereselor vitale este românia.

Persoanele fizice nerezidente care stau în românia mai mult de 185 zile este supusă impozitului pe venit în România pentru toate veniturile obținute din orice sursă începând cu prima zi a sosirii în România.

 Cadrul legal art. 59 aliniat (2) și (21)