Vladescu mai schimba o data Codul fiscal


Ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu, a declarat ieri ca in martie Codul fiscal si celelalte acte normative pe care le influenteaza vor fi republicate, in principal pentru a face loc prevederilor cuprinse in Ordonanta de Urgenta nr. 110 din decembrie 2006.
"Nu intentionez sa mai schimb Codul fiscal pentru 2008. Insa acesta va fi re-publicat la 15 martie, pentru ca trebuie sa-l actualizam cu prevederile Ordonantei nr. 110 din decembrie. Aceasta inseamna ca vom modifica si Normele de aplicare a Codului si Codul de procedura fiscala", a declarat Vladescu.
"In vederea efectuarii unor corelatii legislative imperios necesare pentru apli-carea noului Cod fiscal, in-cepind cu 1 ianuarie 2007, referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, taxa pe valoarea adaugata si taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, se impune adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ", spunea Guvernul in decembrie despre ordonanta cu pricina.
Actul normativ aduce unele clarificari in ce priveste modul de plata a impozitului pe tranzactiile imobiliare. Potrivit ordonantei, impozitul pe tranzactiile imobiliare se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului. In cazul in care este vorba despre o hotarire judecatoreasca, impozitul se va calcula si se va incasa de catre organul fiscal competent.
Pentru inscrierea drepturilor dobindite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotaririlor judecatoresti, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica plata impozitului. In cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pina la plata impozitului.
Potrivit ordonantei, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luind in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de impozitul de 2% pe venit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepind cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute, fara a se datora majorari de intirziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentind impozitul pe venit efectuate in cursul anului fiscal.
Sub incidenta taxei speciale de prima inmatriculare intra doar autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de pina la 3,5 tone inclusiv. O schimbare foarte importanta vizeaza aplicarea taxei in functie de vechimea masinii. Astfel, vechimea de pina la sase luni care apare in forma originala a Codului fiscal a fost inlocuita cu formularea "pina la un an inclusiv". Masinile fabricate de mai putin de sase luni sint considerate noi.
Potrivit ordonantei, sub incidenta taxei speciale intra si autovehiculele comerciale cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un numar de peste opt locuri pe scaune in afara conducatorului. Dar taxa de prima inmatriculare este mult mai mica in cazul acestora. In plus, pentru cele cu motoare Euro 3 si Euro 4 taxa este zero.
Sursa: Cotidianul