Revizie contabilă

Expirat

Pentru efectuarea unui control economico-financiar independent, DADI Consulting pune la dispoziția clienților săi un pachet de servicii de Expertiză Contabila construit astfel încât să asigure o evaluarea completă a patrimoniului companiei precum și a identifica lipsurile din desfășurarea activității precum și a persoanelor răspunzătoare.

DADI Consulting realizează o evaluare completă a activității desfășurată de către persoanele de conducere ale societății din punct de vedere economico-financiar.

În cadrul unei expertize contabile DADI Consulting tratează, nelimitativ, următoarele probleme:

  • Verificarea gestiunii Administratorului din care să rezulte sumele încasate, destinația acestora și plățile efectuate;
  • Efectuarea de către Administrator a înregistrărilor legale în contabilitate;
  • Verificarea modului de organizare și tinere a contabilității, responsabilitate ce revine administratorului;
  • Verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru toate formele de persoane juridice;
  • Evidențierea și achitarea obligațiilor fiscale către bugetul consolidat de Stat rezultate din activitatea companiei;
  • Respectarea de către administrator a regulilor stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor cu privire al transferul dreptului de proprietate al bunurilor din gestiune companiei;
  • Respectarea normelor legale în vigoare în ceea ce privește avizele și aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăților curente, a cheltuielilor necesare sau urgențe;
  • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea plăților către furnizorii de servicii;
  • Verificarea legalității perceperii unor sume de bani de către Administrator;
  • Verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de Administrator, confruntîndu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casă;
  • Verificarea tuturor plăților curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, și dacă în condițiile în care persoană juridică avînd de plata mari restante/penalități la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgențe sau necesare, sau a păstrat banii în Casă fără a plăti furnizorii de servicii;
  • Regăsirea în evidente a unor plăti mai mari/mici decît sumele încasate în perioada respectivă;
  • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice și persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozițiilor legale;

 

Află mai multe despre revizia contabilă

Companiile contemporane promovează cu consecvență criteriul fundamental al eficienței, vizând în mod prioritare intensificarea laturilor calitative ale activității economice.

În desfășurarea activității economice a fiecărei companii pot apărea acțiuni sau inacțiuni întreprinse de către conducătorii sau angajații acesteia care să conducă la scăderea eficienței întreprinderii concretizate într-o proastă gestionare a patrimoniului întreprinderii.

În astfel de situații beneficiarii de drept ai câștigurilor realizate de către companie (asociații, actionarii, etc.) au la îndemână un instrument eficient pentru prevenirea și înlăturarea de astfel de situații, numit Controlul economico-financiar al companiei.


Please publish modules in offcanvas position.