Cenzorat

Expirat

DADI Consulting oferă clienților săi servicii de cenzorat (audit statutar) în baza mandatului acordat de către adunarea generală în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 sau în baza contractului de prestării servicii încheiat cu Clienții.

 

Cenzoratul reprezintă activitatea prestată de profesioniști în vederea supravegheri gestiuni companiei cliente și identificării punctelor slabe ale activității desfășurate. Activitatea de cenzorat cuprinde cel puțîn următoarele activității:

 • verificarea și constatarea, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a acțiunilor;
 • întocmirea procesului-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale;
 • verificarea modului de organizare și tinere a contabilității societății;
 • verificarea legalității funcționarii societății din punct de vedere juridic;
 • verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare;
 • verificarea activității administratorilor;
 • verificarea modului de tinere a Registrelor prevăzute de lege;
 • să facă inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;
 • convocarea adunării ordinare sau extraordinară, când n-a fost convocată de administratori;
 • participarea în mod activ la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
 • constatarea depuneri garanției din partea administratorilor;
 • verificarea modului de îndeplinire a obligaților ce le revin administratorilor și a lichidatorilor în conformitate cu dispozițiile legii și ale actului constitutiv;
 • întocmirea raportului cenzorului la finele fiecărui exercițiu financiar;

Please publish modules in offcanvas position.