Întocmire certificare bilanț

Expirat

DADI Consulting pune la dispoziția companiilor un pachet de servicii complete de întocmire și certificare ale Situațiilor financiare anuale astfel încât acestea să redea o imagine fidelă a patrimoniului companiei.

În pachetul de servicii din această categorie DADI Consulting întocmește în conformitate cu datele din Balanța de Verificare anuală și ale datelor din contabilitatea de gestiune furnizate de către clienți următoarele raportări:

  • Bilanțul Contabil - documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele patrimoniale la sfârșit de an;
  • Cont de Profit și Pierdere - prezintă performanțele realizate de companie furnizând informații cu privire la cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natură lor, precum și rezultatul exercițiului (profit sau pierdere);;
  • Modificarea capitalurilor proprii - dinamica modificărilor capitalului propriu generat din profitul net al perioadei, creșteri diminuări ale capitalului sociale;;
  • Situația fluxurilor de trezorerie - prezintă dinamica fluxului de numerar (încasările și plățile efectuate de companie prin casă, banca, etc.);;
  • Politici Contabile și note explicative - ansamblul de principii, convenții, reguli și practici specifice adoptate de o persoană juridică la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale;;
  • Întocmirea Situațiilor Financiare cu erori sau fără a se completă datele de identificare ale companiei poate conduce la sancționarea companiei cu amenzi contravenționale.;

 

Află mai multe despre întocmirea bilanțului contabil

Situațiile financiare (raportare cunoscută în trecut sub denumirea de " Bilanț contabil") furnizează informații despre poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare a companiei pentru respectivul exercițiu financiar, care sunt utile un sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice.


Please publish modules in offcanvas position.