Evaziune Fiscală

Expirat

Evaziune Fiscală

Cadrul Legal: Legea nr.241/2005 Pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

A abrogat Lege nr. 87/1994 din 18/10/1994 "Legea pentru combaterea evaziunii fiscale

Intră în vigoare la data de 26 august 2005

 

I. Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală și a unor infracțiuni aflate în legătură cu acestea.

Art. 2. - În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

  • buget general consolidat - ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate și consolidate pentru a forma un întreg;
  • contribuabil - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fară personalitate juridică care datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat;
  • documente legale - documentele prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul vamal, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și de regleme...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!


Please publish modules in offcanvas position.