Fond de Șomaj


Cadrul legal: Legea 76/2002, O.U.G. nr. 124/2002, O.U.G. nr. 147/2002, Decizia nr. 217/2003 a Curții Constituționale, Legea nr. 107/2004, Legea nr. 580/2004.

Conform L380/2005 Bug. asig soc de stat pe 2006 stabilește cuantumul șomaj angajator la 2.5% și șomaj angajat 1%.

 

I. Plătitorii contribuției pentru asigurări sociale de sănătate.

Art.24

  • contribuțiile angajatorilor și ale persoanelor juridice la care își desfășoară activitatea asigurațîi prevăzuți la art. 19 lit. b)-e) (contract de muncă), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
  • contribuțiile individuale ale persoanelor prevăzute la art. 19 (angajații);
  • contribuțiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru șomaj;

 

II. Contribuția

A. Persoanei asigurate - contribuție individuală.

Art. 27. - (1) Angajatorii au obligația de a reține și de a vira lunar contribuția individuală la bugetul asigurărilor pen...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!