Conduita inspectorilor fiscali

Expirat

Cadrul legal: O.G. 92/1993 "Codul de Procedura Fiscală"; OG 20/2005; Ordin 1753/2003 " privind Codul Etic al inspectorului de control fiscal"; Ordin 137/2004 " pentru aprobarea Codului etic al funcționarului public din administrația fiscală, care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței contribuabililor"

 

I. Codul de Procedură Fiscală

Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor,contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat

 

Art. 5 Aplicarea unitară a legislației

Organul fiscal este obligat să aplice unitar prevederile legislației fiscale pe teritoriul României, urmărind stabilirea corectă a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

 

Art6. Exercitarea dreptului de apreciere

Organul fiscal este îndreptățit să aprecieze, în limitele atribuțiilor și competențelor ce îi revin, relevanța stărilor de fapt fiscale și să adopte soluția admisă de ...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!


Please publish modules in offcanvas position.