Impozite pe mijloacele de reclamă și publicitate

Expirat

Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificată de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005,OG 30/2005 și 163/1.06.2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificată de HG 783/2004, HG 783/2004 și HG 84/2005.

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Art. 270. - (1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

(11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităților agențiilor de publicitate potrivit Clasificării activităților di...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!<


Please publish modules in offcanvas position.