Impozit pe clădiri (impozite locale)

Expirat

Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificată de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005, OG 30/2005 și Legea 163/1.06.2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificată de HG 783/2004, HG 783/2004 și HG 84/2005.

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Art. 249. - (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), numit în continuare impozit pe clădiri, se datorează către bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care este amplasată clădirea.

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după c...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!


Please publish modules in offcanvas position.