Impozit pe teren (impozite locale)

Expirat

Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificata de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005, OG 30/2005 si Legea 163/1.06.2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificata de HG 783/2004, HG 783/2004 si HG 84/2005.

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Art. 256. - (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatari...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!


Please publish modules in offcanvas position.