Impozit pe venitul obținut de nerezidenți

Expirat

Cadrul legal:Legea 227/2015 (codul fiscal) modificată deOUG 181/2020; L 239/2020; L 258/2020; L 262/2020; L 296/2020; OUG 226/2020; L 241/2020; L 230/2020; OUG 13/2021; L 16/2021; OUG 19/2021; OUG 59/2021; OG 8/2021.

Norma de aplicare:H.G. nr. 1/2016 modificată de Sentinţă civilă 263/2016; HG 284/2020; HG 340/2020; HG 864/2020; HG 928/2021; DCZ 2073/2021.

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Art. 221. - Nerezidenţii care obţin venituri impozabile din România au obligaţia de a plăti impozit conform prezentului capitol şi sunt denumiţi în continuare contribuabili.

Art. 222. -Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, se aplică asupra veniturilor brute impozabile obţinute din România.

 

II. Cota de impunere

Art. 224 (4) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute:

  • 5% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a);
  • 50% pentru veniturile prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) -g), i), k), l) şi o), dacă veniturile sunt plătite într-un cont dintr-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. b) -g), i), k), l) şi o) sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3)
  • 10% în cazul veniturilor impozabile enumerate la art. 223 alin. (1) lit. b)- i) şi k)-p) obţinute din România de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri
  • 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obţinute din România, aşa cum sunt enumerate la art. 223 alin. (1).

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!


Please publish modules in offcanvas position.