Impozit pe venituri microintreprinderilor

Expirat

Cadrul legal:Legea 227/2015 (codul fiscal) modificată deOUG 181/2020; L 239/2020; L 258/2020; L 262/2020; L 296/2020; OUG 226/2020; L 241/2020; L 230/2020; OUG 13/2021; L 16/2021; OUG 19/2021; OUG 59/2021; OG 8/2021.

Norma de aplicare: H.G. nr. 1/2016 modificată de Sentinţă civilă 263/2016; HG 284/2020; HG 340/2020; HG 864/2020; HG 928/2021; DCZ 2073/2021

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Art. 47. - În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  • a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  • capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;..
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii..

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!


Please publish modules in offcanvas position.