Impozit pe venituri câștiguri din transferul titlurilor de valoare


Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificata de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005, OG 30/2005 si Legea 163/1.06.2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificata de HG 783/2004, HG 783/2004 si HG 84/2005.

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Contribuabili sunt persoanele fizice si persoane juridice care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare (actiuni, parti sociale, etc).

33. Valoarea fiscala reprezinta:

  • pentru titlurile de participare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul castigului sau pierderii, in intelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

 

II. Baza de calcul.

Art. 66. - (1) Castigul sau pierderea rezultat/rezultata din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlu...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!