Impozit pe venituri din dobânzi la persoane fizice


Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificata de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005, OG 30/2005 si Legea nr.163/1.06.2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificata de HG 783/2004, HG 783/2004 si HG 84/2005.

 

I. Contribuabili - persoanele care trebuie să plătească impozitul.

Contribuabili sunt persoanele fizice care obțin venituri din dobânzi.

Dobânda - orice sumă ce trebuie platită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie platită sau primită în cadrul unei datorii, în legatură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plată în rate sau orice vânzare cu plată amânata;

 

II. Cota de impunere

Art. 67-(2) (2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cota de 10% din suma acestora, pentru depozitele la termen co...

 

Varianta completa o puteti viziona daca sunteti client DADI.ro!