Impozit salarii


Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificata de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005, OG 30/2005 si Legea 163/1.06.2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificata de HG 783/2004, HG 783/2004 si HG 84/2005.

 

I.Contribuabili

Persoanele fizice rezidente si/sau persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege datoreaza plata impozitului pe salarii si sunt numite in continuare contribuabili.

 

II. Cota de impunere

Cota de impozit pe salarii care se aplica asupra veniturilor din salarii este de 16% pentru exercitiul financiar 2005 (in 2004 a fost grila).

 

II.Baza de aplicare

 

Varianta completa o puteti viziona daca sunteti client DADI.ro!