Reguli generale


Fiscalitate Reguli generale

 

Cadrul legal: Legea 571/2003 (codul fiscal) modificată de O.G.nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004 ,O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004,O.U.G. nr. 123/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, Legea nr. 96/2005 și OG 30/2005.

Norma de aplicare: HG 44/2004 modificată de HG 783/2004, HG 783/2004 și HG 84/2005.

 

I. Impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal

Art. 2. - Impozitele și taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

  • impozitul pe profit;
  • impozitul pe venit;
  • impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
  • impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenti;
  • impozitul pe reprezentante;
  • taxa pe valoarea adăugată;
  • accizele;
  • impozitele și taxele locale.

 

II. Principiile fiscalității

Art. 3. - Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale în raport cu difer...

 

Varianta completă o puteți viziona daca sunteți client DADI.ro!