Oferte - Fiscalitate & Contabilitate

Expirat

I. CONSULTANŢĂ FISCALĂ 

 

A. Consultanță
Audit fiscal, Consultanța fiscală (planificare taxe), Asistența de specialitate pe parcursul inspecției fiscală și a controlului inopinat executat de către comisarii Gărzii financiare.
Tarif 60 - 120 euro/ora tarifară
*Contravaloarea serviciilor din această secţiune se calculează pe baza numărului de ore efectiv consumate pentru realizarea studiului de caz. Tarifele variază, în funcţie de complexitatea lucrări

B. Servicii declarative.
Asigurăm servicii de consultanţă fiscală declarativă folosind o metodologie de lucru proprie, ce asigură condiţiile necesare pentru a stabili responsabilităţilor fiecărei părţi.

 

Nr.crt. Serviciu Tarif
1. Impozit pe profit  
  Calcularea impozitului pe profit 50,37 RON/lună 
  Întocmirea Declaraţie privind impozitul pe profit 10,37 RON/lună 
   Depunerea Declaraţie privind impozitul pe profit  4,25 RON/lună 
 2.  Obligaţiile de plată la bugetul general consolidat , cu excepţia obligaţiilor salariale  
   Calcularea obligaţiilor  40,37 RON/lună 
   Întocmirea Declaraţiei privind obligaţiile la buget consolidat  10,37 RON/lună
 

 Depunerea Declaraţiei privind obligaţi la buget consolidat

* declaraţia se completează şi cu obligaţiile salariale, în situaţia când societatea noastră nu efectuează calculul obligaţiilor salariale beneficiarul se obligă să furnizeze valoarea obligaţiilor folosind metodologia de lucru DADI CONSULTING. 

 17,43 RON/lună 
 3.  Taxa pe valoarea adăugată  
   Calcularea TVA de plată  40,37 RON/lună 
   Întocmirea Decontului privind TVA  10,37 RON/lună 
   Depunerea Decontul privind TVA  17,43 RON/lună 
 4.  Obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat  
   Calcului obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor  40,90 RON/lună 
   Întocmirea Declaraţiei privind obligaţia de plată  10,37 RON/lună 
   Depunerea Declaraţiei privind obligaţia de plată  17,43 RON/lună
 5.  Obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate  
   Calcul obligaţie de plată la bugetul asigurărilor  40,90 RON/lună 
   Întocmirea Declaraţie privind obligaţia de plată  10,37 RON/lună
   Depunerea Declaraţie privind obligaţia de plată  17,43 RON/lună 
 6.  Obligaţiile de plată la fondul de şomaj  
   Calculul obligaţiilor de plată la fondul de şomaj  40,90 RON/lună 
   Întocmirea Declaraţiei privind obligaţia de plată  10,37 RON/lună 
   Depunerea Declaraţiei privind obligaţia de plată  17,43 RON/lună
 7.  Obligaţii de plată către FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii medicale  
   Calculul obligaţiilor de plată la FNUASS  40,90 RON/lună
   Întocmirea Declaraţiei privind obligaţia de plată  10,37 RON/lună 
   Depunerea Declaraţiei privind obligaţia de plată  17,43 RON/lună 
 8.  Comisionul datorat la Inspectoratul Teritorial de Muncă  
   Calculul Comisionului datorat la ITM  40,90 RON/lună
   Întocmirea Declaraţiei fiscale privind Comisionul  10,37 RON/lună
   Depunerea Declaraţiei fiscale privind Comisionul  17,43 RON/lună 
 9.  Declaraţia 390  
   Întocmirea Declaraţiei  47,37 RON/lună 
   Depunerea Declaraţiei  17,43 RON/lună 
 10.  Declaraţia 394  
   Întocmirea Declaraţiei  67,37 RON/lună
   Depunerea Declaraţiei  17,43 RON/lună
 11.  Lista nominală cu persoanele asigurate pentru care se plătesc contribuţii de asigurări sociale de sănătate  
   Întocmirea Declaraţiei  10,37 RON/lună 
   Depunerea Declaraţiei  17,43 RON/lună
 12.  Impozite reţinute la sursă (declaraţia 205)  
   Calcularea impozitelor reţinute la sursă  40,90 RON/lună 
   Întocmire Declaraţiei privind impozitul reţinut la sursă  5,12 RON/lună
   Depunerea Declaraţiei privind impozitul reţinut la sursă  4,25 RON/lună
 13.  Consultanţă în domeniul fiscal, în limita a 5 ore tarifare pe lună  345,90 RON/lună 

 

II. CONTABILITATE
Executăm servicii contabile folosind o metodologie de lucru proprie, bazată pe o platformă informatică puternică, ce asigură condiţiile necesare pentru a stabili răspundere fiecărei părţi.

Nr.crt. Serviciu Tarif
1. Contabilitatea financiară (sintetică) a beneficiarului, care cuprinde întocmirea balanţelor de verificare, a registrului jurnal, a jurnalului de vânzări şi a jurnalului de cumpărări, precum şi organizarea serviciului de contabilitate pe compartimente distincte, care constă în asigurarea asistenței de specialitate pentru stabilirea obligaţiilor şi a procedurilor de lucru pentru fiecare angajat al clientului ce intervine în fluxul documentar. 345,7 – 2982,14 RON/lună 
  Listarea Fișelor Şah se face opţional la solicitarea beneficiarului 92,96 RON/lună 
2. Întocmirea situaţiei financiare anuale sau a raportului semestrial 92,90 RON/lună 
3. Depunerea situaţiei financiare anuale sau raportului semestrial 21,70 RON/lună 
4.

Contabilitatea analitică a gestiunii (pentru fiecare produs în parte).

În acest caz se vor efectua inventarieri periodice, la date stabilite conform contractului încheiat între părţi, evidenţa mărfurilor ţinându-se conform teoriei prima intrare prima ieşire, pentru fiecare gestiune în parte, dar nu mai mult de 4 gestiuni. 

444,63 RON/lună 
5.

Evidenţa analitică a furnizorilor şi a clienţilor (pentru fiecare partener în parte).

În acest caz, beneficiarul va solicita de la fiecare partener o confirmare a soldurilor înregistrate în contabilitate acestora, periodic conform clauzelor din contract dar cel puţin o dată pe an. 

344,63 RON/lună 
 6.   Evidenţa analitică a mijloacelor fixe şi calcularea amortizări. În acest caz beneficiarul va efectua un inventar faptic cel puţin o dată pe an  137,63 RON/lună 
 7.  Evidenţa analitică a obiectelor de inventar. În acest caz beneficiarul va efectua un inventar faptic cel puţin o dată pe an  137,63 RON/lună 
 8.  Studiul informaţiilor contabile periodice, ceea ce oferă managerului importante date informative despre desfăşurarea activităţii societăţii (prezentare structură venituri cheltuieli)  210,25 RON/lună
 9.  Consultanță în domeniul contabil şi financiar în limita a 5 ore tarifare pe lună  
 10.  Deplasarea la beneficiar pentru ridicarea documentelor, de câte ori se specifică în contractul încheiat în prealabil între părţi  35,73 RON/deplasare

 

Pentru beneficiarul care are lunar până la 1080 de înregistrări se va face o reducere a tarifului cu până la 15%. Pentru beneficiarul care depăşeşte 2100 de înregistrări pe lună se va majora tariful cu 10% din contravaloarea contractului pentru fiecare 2100 de înregistrări depăşite.


Please publish modules in offcanvas position.